Veteran EM 2018

Organisation Master Team SVERIGE
Plats Glasgow , Skottland, Online
Anmälan till EM
 Se arrangörens
HEMSIDA och INBJUDAN 

STARTAVGIFTEN faktureras till respektive klubb

Sista anmälan för registrering i JUDOBASE är 4 juni men för att hinna behöver vi ha din anmälan senast 15 maj

14-16 juni Veteran - Individuellt 
17 Juni Veteran - lag

Ansvarig samordnare för svenska judoveteraner är Anders Karlsson , anders.karlsson@judo.se

För att kunna delta måste man uppfylla följande:
1) Medlem i en svensk judoklubb som är medlem i Svenska judoförbundet.
2) Svenskt medborgare/pass
3) Judobaselicens
4) minimigraden är 1 kyu.

OBS! För att kunna delta på Veteran-EM måste du ha en Judobase-licens. Veteran-licenserna gäller i fyra år. Om du är osäker på om du har en aktiv Judobase-licens eller om du behöver skaffa en licens, hör av dig till tilda.avesson@judo.se.

Anmälan/betalning : se officiell inbjudna och detta formulär för anmälan i judobase.


Om du behöver du MASTER TEAM KLÄDER?