Vässa din krisgrupp för bättre kommunikation

Arrangör Jansäter Kriskommunikation
Tid 2017-11-15 08:3012:30
Plats Anmälan senast den 10 november, plats meddelas vid anmälan., malmo
Workshop 15/11
3795 kr + Moms

Jansäter Kriskommunikation arrangerar workshop för kommunikatörer, säkerhetsansvariga, stabs-, beredskaps och/eller krisgrupper.

Krisgruppen är viktigaste pusselbiten

Du får tillsammans med andra skapa struktur och handlingsplan för hur du kan uppdatera din krisorganisation samtidigt som du får råd och tips för att ett ännu effektivare arbete i ditt kristeam. 

Kommunikation och samverkan beskrevs som dålig av de intervjuade vårdaktörer som deltog i samband med terrorattacken den 7 april i år, enligt en rapport från Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Det förekom stora problem med ledningsfunktion, samarbete och lägesbeskrivning.

Vad ger workshopen mig?
Hur krisorganisationen ser ut, har förmåga att snabbt vara på plats, hur den samverkar med andra aktörer, krisdeltagarna har bestämda ansvarsområden och befogenheter, har tydliga handlingsplaner, mallar och checklistor med mera, underlättar krisarbetet och kontakten internt och externt.

En krisorganisation behöver en tydlig ledare som också är en bra förebild för resten av företaget. Så som ledaren kommunicerar och agerar, kommunicerar och agerar även medarbetarna. Vi har också skräddarsydda utbildningar för organisationer som själva vill arrangera en utbildning t ex media- och krisövningar med flera andra kurser.

Kursledare: Pia Jansäter, beteendevetare, fil kand i psykologi och examen från media- och kommunikationsvetenskap. Hon har 30 års erfarenhet av kris- och kommunikationsarbete inom olika organisationer. Hon föreläser och arbetar med kriskommunikation, gör riskidentifiering, analyser och ger råd för framtagning av strategier fram till färdiga krisplaner med checklistor och mallar samt implementering. Med hennes kunskap och erfarenheter från att bygga krisberedskap och hantera skarpt läge får du de bästa förutsättningar att bli bättre förberedd på kommunikation och hantering av olika medier i akut läge.

Pris: 3 795 kr exkl moms per deltagare
För ytterligare, kontakta Pia Jansäter, telefon 0709 83 77 80

Anmälan senast den 10 november, plats meddelas vid anmälan