Medlemskap Flyingeutveckling 2017

Arrangör Flyinge utveckling
Enskild medlem
50 kr
Hushåll
100 kr
Företag
500 kr

Bli medlem och stöd bygdens utveckling!
Endast tillsammans kan vi göra en stark bygd starkare! Gå med i Flyinge Utveckling och påverka bygdens utveckling.


Årsavgiften är 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för

organisationsmedlem.

Detta medlemskap gäller för 2017.

Välkommen :-)